Neem weer controle over jouw eigen leven door jouw toekomst in de handen van God toe te vertrouwen

De HOME

De Home is een woon- en leefgemeenschap, opgericht in 1995 door Jerry & Xannelou Mendeszoon, senior pastors van Victory Outreach Kerk Rotterdam. Met passie, toewijding en gedrevenheid gaven zij gehoor aan de roepstem van God om uit te reiken naar de (drugs)verslaafden en dak- en thuislozen van Rotterdam.

Al ruim 25 jaar wordt in de Home een liefdevolle, gestructureerde en veilige woonomgeving geboden waar mensen ge├»nspireerd worden om weer uit te kijken naar een hoopvolle toekomst.
De Home bied een dagelijks programma gericht op zingeving en het leren en toepassen van basisprincipes om hun leven opnieuw in te richten. Het verblijf in de Home duurt gemiddeld twaalf maanden waarna de bewoners uitstromen om zelfstandig te gaan wonen.

De Home valt onder toezicht van Victory Outreach Kerk Rotterdam. Hierdoor worden de bewoners deel van een nieuwe sociale omgeving, wat een vangnet bied nadat ze zijn uitgestroomd.

Wilt u meer informatie over de Home, neem dan gerust contact met ons via telefoonnummer 010 466 5905 / 06-842 53 548 of mail naar vor.home@vorotterdam.nl. Wij helpen mensen graag om weer grip te krijgen het leven.