Ik ben nieuw

Het beste is om een keer langs te komen en ons zo beter te leren kennen. U kunt hier bekijken wanneer wij dienst(en) en/ of evenementen hebben. Of als u op dit moment Jezus Christus wilt aannemen in uw leven als uw enige Heer en herder kunt u de volgende tekst oplezen.

Ik ben nieuw

Lees dit gebed dan hardop voor:
“Lieve Here God en Vader,
Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen voor mijn zonden.
Alle zonden die ik, in mijn leven zonder U, heb begaan.
Ik zie in dat ik het offer van de Here Jezus Christus nodig heb voor vergeving van die schuld ten opzichte van U.
Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord te lezen en te begrijpen.
Dank U dat ik op grond van Uw woord mag weten kracht ontvangen te hebben om een kind van God te worden.
Ik leg mijn leven van nu af aan in Uw hand.
Amen

Als je dit gebed met je hart gebeden hebt dan zijn je zonden vergeven, heb je eeuwig leven ontvangen en kan je God persoonlijk leren kennen.
De Bijbel zegt: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;” (Johannes 1:12)

Wat kan ik verwachten wanneer ik kom?

Victory Outreach Rotterdam is een kerk voor het hele gezin! Jeugd, jongeren en volwassenen hebben allemaal een eigen plaats binnen onze bediening en diensten. Hier zijn een aantal dingen die u kunt verwachten:

  • Een warme en vriendelijke omgeving
  • Gezellige sfeer
  • Dynamische Aanbidding
  • Krachtige Prediking
  • Geweldige Kinderbediening
  • Aanspreekbaar Leiderschap