Offers & Tienden

“God heeft de blijmoedige gever lief” 2 Corinthiërs 9:7

U kunt uw offers en/of tienden overmaken naar NL53 RABO 0159 039525 t.n.v. Victory Outreach Rotterdam 
of via onderstaand formulier.

Eenmalige gift