United Women in Ministry (UWIM)

United Women in Ministry (UWIM)

Missie

United Women in Ministry - is geroepen tot de taak van het evangeliseren en het maken van discipelen onder de meest gekwetsten van de wereld met de boodschap, de hoop en het plan van Jezus Christus.

United Women in Ministry - traint en inspireert vrouwen en wekt een verlangen op hun potentieel optimaal te ontwikkelen, met uiteindelijke bestemming; een leven in waardigheid en geborgenheid.

United Women in Ministry - dient als financiële ondersteuning voor wereldmissies en werkt hand in hand met de visie van Victory Outreach Internationaal om de taak die voor ons ligt te voleindigen

"Kracht en luister is haar gewaad" Spreuken 31:25
 

Elke eerste woensdag van de maand hebben wij onze vrouwendiscipelschap avond.
Het is een tijd van fellowship, onderwijs en toerusting met als doel vrouwen te bemoedigen te groeien in hun geestelijke ontwikkeling en een diepere relatie met God. Wij hebben het verlangen om  vrouwen uit alle lagen van de bevolking te zien opstaan, hun plaats in de bediening te vinden en te wandelen in de roeping van God. 
Wij nodigen u graag uit voor de vrouwenavonden. Houdt de agenda in de gaten voor de exacte datums.