United Women in Ministry

United Women in Ministry - is geroepen tot de taak van het evangeliseren en het maken van discipelen onder de meest gekwetsten van de wereld met de boodschap, de hoop en het plan van Jezus Christus.

United Women in Ministry - traint en inspireert vrouwen en wekt een verlangen op hun potentieel optimaal te ontwikkelen, met uiteindelijke bestemming; een leven in waardigheid en geborgenheid.

United Women in Ministry - dient als financiële ondersteuning voor wereldmissies en werkt hand in hand met de visie van Victory Outreach Internationaal om de taak die voor ons ligt te voleindigen

"Kracht en luister is haar gewaad" Spreuken 31:25