conn = mysqli_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASSWORD); $ok = mysqli_select_db($this->conn,DB_NAME); if (!$ok) return false; $this->get_options(); // plugin disabled if (!$this->enable) return; // current request is admin's one if (isset($_COOKIE['wpantiddos']) && $_COOKIE['wpantiddos']==$this->cookie) return; if ($this->only_params_enabled) if (!$this->only_param_detected()) return; // detect request type and limits if ($this->xhr_request()) { if ($this->hits_limit_XHR=='ANY') return; $request_type = 'xhr'; $hits_limit = $this->hits_limit_XHR; $seconds_limit = wpadtiddos_seconds_limit_XHR; } elseif ($_POST && isset($_POST[$this->pass_param]) ) { if ($this->seconds_limit_AUTH=='ANY') return; $request_type = 'auth'; $seconds_limit = $this->seconds_limit_AUTH; $this->only_params .= ' '.$this->pass_param; $hits_limit = 1; } elseif ($_POST) { if ($this->seconds_limit_POST=='ANY') return; $request_type = 'post'; $hits_limit = 1; $seconds_limit = $this->seconds_limit_POST; } else { if ($this->hits_limit_GET=='ANY') return; $request_type = 'get'; $hits_limit = $this->hits_limit_GET; $seconds_limit = wpadtiddos_seconds_limit_GET; } if ($this->send_header) header("WP_AntiDDOS: yes"); if ($this->cloudflare) { if (isset($_SERVER['HTTP_CF_CONNECTING_IP'])) $_SERVER['REMOTE_ADDR'] = $_SERVER['HTTP_CF_CONNECTING_IP']; } $this->ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; if ($this->block_cnet) $this->ip = substr($this->ip,0,strrpos($this->ip,'.')+1); $this->warm_level = ceil($hits_limit/2); try { $res = mysqli_query($this->conn,"SELECT count(*) kount FROM $this->table_name WHERE ip='".addslashes($this->ip)."' AND tstamp>".(time()-$seconds_limit)." AND type='$request_type'"); $row = mysqli_fetch_assoc($res); if (!$row) $this->error_msg = 'Error detected'; $this->hits = @$row['kount']+1; // consider current request too if ($this->hits==0) // if no hits from this IP $this->visitor = "new"; elseif ($this->hits>$hits_limit) $this->visitor = "hot"; elseif ($this->hits>=$this->warm_level) $this->visitor = "warm"; else $this->visitor = "cool"; // add current hit mysqli_query($this->conn,"INSERT INTO $this->table_name SET ip='$this->ip', type='$request_type', tstamp=".time()); // cleanup ip list $clear_time = max($this->delay_time,$seconds_limit); mysqli_query($this->conn,"DELETE FROM $this->table_name WHERE tstamp<".(time()-$clear_time)); } catch(Exception $e) { $this->error_msg = $e->getString(); $this->status = 'error'; mysqli_close($this->conn); return; } mysqli_close($this->conn); if (!empty($this->error_msg) ) { $this->status = 'error'; } if ($this->auto && $this->visitor=='hot') { header('HTTP/1.0 503 Service Unavailable'); header('Status: 503 Service Unavailable'); header("Retry-After: ".($this->delay_time+1)); // submit form first if POST request if (!$_POST) print ""; else { $inputs = $this->array_to_fields($_POST); print '
'. $inputs. '
'; } if ($request_type=='auth') printf("

$this->delay_message_auth

",$this->delay_time); else printf("

$this->delay_message

",$this->delay_time); die(); } } function xhr_request() { if (isset($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'])) { if ($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']=='XMLHttpRequest') return true; } else { $headers = getallheaders(); if (isset($headers['X-Requested-With']) && $headers['X-Requested-With']=='XMLHttpRequest') return true; } return false; } public function get_options() { global $table_prefix; $result = mysqli_query($this->conn,"SELECT option_name, option_value FROM {$table_prefix}options WHERE option_name LIKE 'Wpantiddos_Plugin_%'"); while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { $name = str_replace('Wpantiddos_Plugin_','',$row['option_name']); $value = $row['option_value']; if ($value==='Yes') $value = true; if ($value==='No') $value = false; if (isset($this->$name)) $this->$name = $value; } } public function only_param_detected() { $acual = array_merge(array_keys($_GET),array_keys($_POST)); $found = array_intersect($acual,explode(' ',trim($this->only_params))); return $found; } function array_to_fields($fields, $prefix = '') { $form_html = ''; foreach ($fields as $name => $value) { if ( ! is_array($value)) { if ( ! empty($prefix)) { $name = $prefix . '[' . $name . ']'; } // generate the hidden field $form_html .= "\n"; } else { if ( ! empty($prefix)) { $subprefix = $prefix . '[' . $name . ']'; } else { $subprefix = $name; } $form_html .= array_to_fields($value, $subprefix); } } return $form_html; } } ?> Zondagochtend Eredienst | Victory Outreach Rotterdam
Wanneer:
20 mei 2018 @ 10:00 – 12:00
2018-05-20T10:00:00+02:00
2018-05-20T12:00:00+02:00
Waar:
Victory Outreach Kerk Rotterdam
Mijnsherenplein 9
3081 CN Rotterdam
Nederland
Contact:
Victory Outreach Kerk Rotterdam
010 – 4665905

Elke zondagochtend om 10:00 uur komt Victory Outreach Rotterdam bij elkaar om met veel muziek en zang God te eren, tijdens onze ochtend eredienst. Voor de kleine kinderen is er opvang, voor de grotere kinderen is er kinderkerk, en ook de tieners gaan na de zangdienst naar hun eigen tienerkerk.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om het leiderschap van de kerk te spreken en we ontmoeten u graag voor een kop koffie in ons Vision Cafe.

U bent van harte welkom om samen met ons te aanbidden. De toegang is vrij.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief van Victory Outreach Rotterdam en blijf op de hoogte van alle diensten, evenementen en de laatste ontwikkelingen

Bedankt! Kijk nu in uw "postvak in" en bevestig uw inschrijving met de link in de mail.