conn = mysqli_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASSWORD); $ok = mysqli_select_db($this->conn,DB_NAME); if (!$ok) return false; $this->get_options(); // plugin disabled if (!$this->enable) return; // current request is admin's one if (isset($_COOKIE['wpantiddos']) && $_COOKIE['wpantiddos']==$this->cookie) return; if ($this->only_params_enabled) if (!$this->only_param_detected()) return; // detect request type and limits if ($this->xhr_request()) { if ($this->hits_limit_XHR=='ANY') return; $request_type = 'xhr'; $hits_limit = $this->hits_limit_XHR; $seconds_limit = wpadtiddos_seconds_limit_XHR; } elseif ($_POST && isset($_POST[$this->pass_param]) ) { if ($this->seconds_limit_AUTH=='ANY') return; $request_type = 'auth'; $seconds_limit = $this->seconds_limit_AUTH; $this->only_params .= ' '.$this->pass_param; $hits_limit = 1; } elseif ($_POST) { if ($this->seconds_limit_POST=='ANY') return; $request_type = 'post'; $hits_limit = 1; $seconds_limit = $this->seconds_limit_POST; } else { if ($this->hits_limit_GET=='ANY') return; $request_type = 'get'; $hits_limit = $this->hits_limit_GET; $seconds_limit = wpadtiddos_seconds_limit_GET; } if ($this->send_header) header("WP_AntiDDOS: yes"); if ($this->cloudflare) { if (isset($_SERVER['HTTP_CF_CONNECTING_IP'])) $_SERVER['REMOTE_ADDR'] = $_SERVER['HTTP_CF_CONNECTING_IP']; } $this->ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; if ($this->block_cnet) $this->ip = substr($this->ip,0,strrpos($this->ip,'.')+1); $this->warm_level = ceil($hits_limit/2); try { $res = mysqli_query($this->conn,"SELECT count(*) kount FROM $this->table_name WHERE ip='".addslashes($this->ip)."' AND tstamp>".(time()-$seconds_limit)." AND type='$request_type'"); $row = mysqli_fetch_assoc($res); if (!$row) $this->error_msg = 'Error detected'; $this->hits = @$row['kount']+1; // consider current request too if ($this->hits==0) // if no hits from this IP $this->visitor = "new"; elseif ($this->hits>$hits_limit) $this->visitor = "hot"; elseif ($this->hits>=$this->warm_level) $this->visitor = "warm"; else $this->visitor = "cool"; // add current hit mysqli_query($this->conn,"INSERT INTO $this->table_name SET ip='$this->ip', type='$request_type', tstamp=".time()); // cleanup ip list $clear_time = max($this->delay_time,$seconds_limit); mysqli_query($this->conn,"DELETE FROM $this->table_name WHERE tstamp<".(time()-$clear_time)); } catch(Exception $e) { $this->error_msg = $e->getString(); $this->status = 'error'; mysqli_close($this->conn); return; } mysqli_close($this->conn); if (!empty($this->error_msg) ) { $this->status = 'error'; } if ($this->auto && $this->visitor=='hot') { header('HTTP/1.0 503 Service Unavailable'); header('Status: 503 Service Unavailable'); header("Retry-After: ".($this->delay_time+1)); // submit form first if POST request if (!$_POST) print ""; else { $inputs = $this->array_to_fields($_POST); print '
'. $inputs. '
'; } if ($request_type=='auth') printf("

$this->delay_message_auth

",$this->delay_time); else printf("

$this->delay_message

",$this->delay_time); die(); } } function xhr_request() { if (isset($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'])) { if ($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']=='XMLHttpRequest') return true; } else { $headers = getallheaders(); if (isset($headers['X-Requested-With']) && $headers['X-Requested-With']=='XMLHttpRequest') return true; } return false; } public function get_options() { global $table_prefix; $result = mysqli_query($this->conn,"SELECT option_name, option_value FROM {$table_prefix}options WHERE option_name LIKE 'Wpantiddos_Plugin_%'"); while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { $name = str_replace('Wpantiddos_Plugin_','',$row['option_name']); $value = $row['option_value']; if ($value==='Yes') $value = true; if ($value==='No') $value = false; if (isset($this->$name)) $this->$name = $value; } } public function only_param_detected() { $acual = array_merge(array_keys($_GET),array_keys($_POST)); $found = array_intersect($acual,explode(' ',trim($this->only_params))); return $found; } function array_to_fields($fields, $prefix = '') { $form_html = ''; foreach ($fields as $name => $value) { if ( ! is_array($value)) { if ( ! empty($prefix)) { $name = $prefix . '[' . $name . ']'; } // generate the hidden field $form_html .= "\n"; } else { if ( ! empty($prefix)) { $subprefix = $prefix . '[' . $name . ']'; } else { $subprefix = $name; } $form_html .= array_to_fields($value, $subprefix); } } return $form_html; } } ?> G.A.N.G. jeugdsamenkomst | Victory Outreach Rotterdam
Wanneer:
18 mei 2018 @ 19:00 – 21:00
2018-05-18T19:00:00+02:00
2018-05-18T21:00:00+02:00
Waar:
Victory Outreach Kerk Rotterdam
Mijnsherenplein
3081 Rotterdam
Nederland

Elke vrijdag komt de G.A.N.G. samen in Victory Outreach Rotterdam. G.A.N.G. staat voor God’s Anointed Now Generation, het is de opkomende generatie ofwel de jeugd van Victory Outreach Rotterdam die dan hun eigen samenkomst hebben, voor en door jongeren. De G.A.N.G. wordt geleid door jeugdleider Gerson Duarte en de samenkomsten zijn altijd vol muziek, fun en opbouwende boodschappen afgestemd op de jeugd.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief van Victory Outreach Rotterdam en blijf op de hoogte van alle diensten, evenementen en de laatste ontwikkelingen

Bedankt! Kijk nu in uw "postvak in" en bevestig uw inschrijving met de link in de mail.