conn = mysqli_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASSWORD); $ok = mysqli_select_db($this->conn,DB_NAME); if (!$ok) return false; $this->get_options(); // plugin disabled if (!$this->enable) return; // current request is admin's one if (isset($_COOKIE['wpantiddos']) && $_COOKIE['wpantiddos']==$this->cookie) return; if ($this->only_params_enabled) if (!$this->only_param_detected()) return; // detect request type and limits if ($this->xhr_request()) { if ($this->hits_limit_XHR=='ANY') return; $request_type = 'xhr'; $hits_limit = $this->hits_limit_XHR; $seconds_limit = wpadtiddos_seconds_limit_XHR; } elseif ($_POST && isset($_POST[$this->pass_param]) ) { if ($this->seconds_limit_AUTH=='ANY') return; $request_type = 'auth'; $seconds_limit = $this->seconds_limit_AUTH; $this->only_params .= ' '.$this->pass_param; $hits_limit = 1; } elseif ($_POST) { if ($this->seconds_limit_POST=='ANY') return; $request_type = 'post'; $hits_limit = 1; $seconds_limit = $this->seconds_limit_POST; } else { if ($this->hits_limit_GET=='ANY') return; $request_type = 'get'; $hits_limit = $this->hits_limit_GET; $seconds_limit = wpadtiddos_seconds_limit_GET; } if ($this->send_header) header("WP_AntiDDOS: yes"); if ($this->cloudflare) { if (isset($_SERVER['HTTP_CF_CONNECTING_IP'])) $_SERVER['REMOTE_ADDR'] = $_SERVER['HTTP_CF_CONNECTING_IP']; } $this->ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; if ($this->block_cnet) $this->ip = substr($this->ip,0,strrpos($this->ip,'.')+1); $this->warm_level = ceil($hits_limit/2); try { $res = mysqli_query($this->conn,"SELECT count(*) kount FROM $this->table_name WHERE ip='".addslashes($this->ip)."' AND tstamp>".(time()-$seconds_limit)." AND type='$request_type'"); $row = mysqli_fetch_assoc($res); if (!$row) $this->error_msg = 'Error detected'; $this->hits = @$row['kount']+1; // consider current request too if ($this->hits==0) // if no hits from this IP $this->visitor = "new"; elseif ($this->hits>$hits_limit) $this->visitor = "hot"; elseif ($this->hits>=$this->warm_level) $this->visitor = "warm"; else $this->visitor = "cool"; // add current hit mysqli_query($this->conn,"INSERT INTO $this->table_name SET ip='$this->ip', type='$request_type', tstamp=".time()); // cleanup ip list $clear_time = max($this->delay_time,$seconds_limit); mysqli_query($this->conn,"DELETE FROM $this->table_name WHERE tstamp<".(time()-$clear_time)); } catch(Exception $e) { $this->error_msg = $e->getString(); $this->status = 'error'; mysqli_close($this->conn); return; } mysqli_close($this->conn); if (!empty($this->error_msg) ) { $this->status = 'error'; } if ($this->auto && $this->visitor=='hot') { header('HTTP/1.0 503 Service Unavailable'); header('Status: 503 Service Unavailable'); header("Retry-After: ".($this->delay_time+1)); // submit form first if POST request if (!$_POST) print ""; else { $inputs = $this->array_to_fields($_POST); print '
'. $inputs. '
'; } if ($request_type=='auth') printf("

$this->delay_message_auth

",$this->delay_time); else printf("

$this->delay_message

",$this->delay_time); die(); } } function xhr_request() { if (isset($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'])) { if ($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']=='XMLHttpRequest') return true; } else { $headers = getallheaders(); if (isset($headers['X-Requested-With']) && $headers['X-Requested-With']=='XMLHttpRequest') return true; } return false; } public function get_options() { global $table_prefix; $result = mysqli_query($this->conn,"SELECT option_name, option_value FROM {$table_prefix}options WHERE option_name LIKE 'Wpantiddos_Plugin_%'"); while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { $name = str_replace('Wpantiddos_Plugin_','',$row['option_name']); $value = $row['option_value']; if ($value==='Yes') $value = true; if ($value==='No') $value = false; if (isset($this->$name)) $this->$name = $value; } } public function only_param_detected() { $acual = array_merge(array_keys($_GET),array_keys($_POST)); $found = array_intersect($acual,explode(' ',trim($this->only_params))); return $found; } function array_to_fields($fields, $prefix = '') { $form_html = ''; foreach ($fields as $name => $value) { if ( ! is_array($value)) { if ( ! empty($prefix)) { $name = $prefix . '[' . $name . ']'; } // generate the hidden field $form_html .= "\n"; } else { if ( ! empty($prefix)) { $subprefix = $prefix . '[' . $name . ']'; } else { $subprefix = $name; } $form_html .= array_to_fields($value, $subprefix); } } return $form_html; } } ?> Discipelschap training | Victory Outreach Rotterdam
Wanneer:
18 juli 2018 @ 19:00 – 21:00
2018-07-18T19:00:00+02:00
2018-07-18T21:00:00+02:00
Waar:
Victory Outreach Kerk Rotterdam
Mijnsherenplein 9
3081 CN Rotterdam
Nederland
Kosten:
Gratis
Contact:
Victory Outreach Kerk Rotterdam
010 – 4665905

Elke woensdagavond om 19:00 uur is er een discipelschaptraining in de kerk. Pastor Jerry geeft de training zelf en gaat dan dieper in op leiderschap in de gemeente. Voelt u een roeping om betrokken te zijn in de bediening dan bent u van harte welkom Om de training bij te wonen. Vanaf 18:00 uur is er ruimte voor voorbede.

De toegang is vrij en u bent van harte welkom!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief van Victory Outreach Rotterdam en blijf op de hoogte van alle diensten, evenementen en de laatste ontwikkelingen

Bedankt! Kijk nu in uw "postvak in" en bevestig uw inschrijving met de link in de mail.